top of page

VÝROBA A PRODEJ
ODLITKŮ Z HLINÍKU

Tradice od roku 1936

Odlévání do pískových forem

Odlévání do kokil

CNC třískové opracování

Práškové a mokré lakování

Ostatní

Návrh a realizace technologie

Konstrukce a výroba nářadí

Konstrukce a výroba přípravků

Zajištění kooperací

Tepelné zpracování

Povrchové úpravy

Montážní dílna

PŘEDSTAVENÍ

Společnost KOVOLIT Česká, spol. s r.o. se specializuje na výrobu odlitků z hliníkových slitin typu Al-Si litých gravitačně do jednotné formovací směsi pojené bentonitem a do kokil. Její více než 50letá zkušenost v této oblasti představuje značné znalosti v oboru, které se projevují v kvalitě a přesnosti dodávek. Celková maximální roční produkce je 900 tun Al odlitků. Hlavními odběrateli jsou strojírenské, textilní, elektrotechnické a stavební podniky. Velikost vyráběných hliníkových odlitků je od 0,10 kg do 400 kg. K provozu slévárny patří také výroba modelů, kokil a jader (ruční CO2-proces, samotvrdnoucí směsi). Coldboxová jádra tvořící většinu jader slévárna nakupuje od dodavatele; jádra v případě potřeby výroby prototypu rádi nabídneme rychlý termín výroby s využitím 3d-tištěného a formy.  Součástí podniku je obrobna a technická příprava výroby, která zabezpečuje opracování odlitků, frézování, soustružení, broušení, vrtání, omílání, lakování, vyvažování a výrobu mechanických součástek ze všech druhů materiálů Ke kompetencím slévárny patří také interní zkouška prozářením (RTG) umožňující detekci vnitřních vad materiálu odlitku, zkouška tvrdosti dle Brinella, penetrační zkouška na odhalování trhlin či prasklin nebo zkouška tlakotěsnosti. 

151_00kg.jpg

EN AC-46200

1_90kg.jpg

 EN AC-43000

5_40kg.jpg

EN AC-43000

V případě požadavků zákazníků zajišťujeme počítačovou simulaci slévárenských procesů, zkoušky mechanických vlastností materiálů nebo strukturní analýzy metalografických výbrusů (včetně EDX analýz). Součástí podniku je obrobna a technická příprava výroby, která zabezpečuje opracování odlitků, frézování, soustružení, broušení, vrtání, lakování, vyvažování a výrobu mechanických součástek ze všech druhů materiálů (Al, Ms, ocel, nerez, plasty apod.). Tepelné zpracování – vytvrzování T5, T6 a T7, část CNC třískového obrábění a povrchových úprav zajišťují stabilní a ověření externí partneři. Slévárna KOVOLIT Česká nabízí svým zákazníkům in-house výrobu montážních sestav včetně náročného svařování a materiálových kombinací. Společnost zaměstnává více než 50 pracovníků.

SPOLUPRÁCE

Našim zákazníkům nabízíme vždy individuální přístup. U všech našich výrobků garantujeme vysokou kvalitu v souladu s platnými normami a certifikáty ISO. 

Výhody spolupráce s KOVOLIT Česká:

 • vysoká kvalita dodávaných výrobků

 • přesné plnění dodávek

 • vysoké know - how

 • dostatečná zakázková náplň rovnoměrně rozložená

 • zajištění kvality formou auditu dle přání zákazníka​

 • 67 % vývoz do Německa, Francie, Rakouska, Itálie, Slovenska a Velké Británie

 • historická zkušenost

 • dořešené a stabilizované majetkové vztahy

 • platební spolehlivost

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Vedení společnosti KOVOLIT Česká spol. s r.o. chce systémovým přístupem dosáhnout v oblasti ochrany životního prostředí takové řídící a organizační úrovně, která dovolí minimalizovat negativní vliv její činnosti na životní prostředí a projeví se kladně ve zlepšení životních podmínek, kde provádí svojí podnikatelskou činnost.

Vedení společnosti KOVOLIT Česká spol. s r.o., považuje ochranu životního prostředí za jednu z priorit řízení společnosti a v souvislosti se zaváděním systému environmentálního řízení dle normy ČSN ISO EN 14001:2016 vyhlašuje tyto hlavní zásady:

 • Dodržovat legislativní požadavky na ochranu životního prostředí, jako základ kontinuálního zlepšování environmentálního profilu společnosti.

 • Provozovat výrobní zařízení s ohledem na účinné využívání materiálů, šetrný vztah k životnímu prostředí a respektování principu udržitelného využívání sekundárních zdrojů.

 • Trvale hledat možnosti, jak snižovat spotřebu energií, vstupních surovin a materiálů. Hledat možnosti materiálového a energetického využívání produkovaných odpadů, hodnotit dopady na životní prostředí.

 • Poskytovat informace k používaným materiálům, v případě potřeby vzdělávat subdodavatele a zákazníky v oblasti bezpečného používání, přepravy, skladování a likvidace.

 • Motivovat a systematicky zvyšovat odborné znalosti a odpovědnost zaměstnanců při ochraně životního prostředí. Informovat zaměstnance o naplňování této politiky.

 • Usilovat o prevenci vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by mohly mít negativní vliv na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.

 

Environmentální politiku vyhlašujeme s přesvědčením, že bude pochopena a přijata všemi našimi zaměstnanci a obchodními partnery. Chceme dosáhnout toho, aby společnost byla považována za firmu pracující nejen pro zisk, ale také v souladu s ochranou životního prostředí. 

 

Společnost je držitelem certifikátu dle ISO 9001 a certifikát dle ISO 14001.

Certifikát 14001.png
Certifikát 9001.png
bottom of page