VÝROBA A PRODEJ
ODLITKŮ Z HLINÍKU

Tradice od roku 1936

Odlévání do pískových forem

Odlévání do kokil

CNC frézování

CNC soustružení

Ostatní

Povrchové úpravy

PŘEDSTAVENÍ

Společnost KOVOLIT Česká, spol. s r.o. se specializuje na výrobu hliníkových odlitků litých do bentonitového písku a kokil. Její více než 50letá zkušenost v této oblasti představuje značné znalosti v oboru, které se projevují v kvalitě a přesnosti dodávek. Celková maximální roční produkce je  900 tun Al odlitků. Hlavními odběrateli jsou strojírenské, textilní a stavební podniky. Velikost vyráběných hliníkových odlitků je od 0,10 kg  do 400 kg. K provozu slévárny patří také výroba modelů, kokil a jader (ruční, COLD BOX). V případě požadavků zákazníků zajišťujeme tepelné zpracování, kalení, rentgen hliníkových odlitků a zkoušky mechanických vlastností materiálů. Součástí podniku je obrobna a technická příprava výroby, která zabezpečuje opracování odlitků, frézování, soustružení, broušení, vrtání, lakování a výrobu mechanických součástek, ze všech druhů materiálů (Al, Ms, ocel, nerez, umělá hmota apod.). KOVOLIT Česká zaměstnává více než 50 pracovníků.

1_90kg.jpg
5_40kg.jpg
151_00kg.jpg

SPOLUPRÁCE

Našim zákazníkům nabízíme vždy individuální přístup. U všech našich výrobků garantujeme vysokou kvalitu v souladu s platnými normami a certifikáty ISO. 

Výhody spolupráce s KOVOLIT Česká:

 • vysoká kvalita dodávaných výrobků

 • přesné plnění dodávek

 • vysoké know - how

 • dostatečná zakázková náplň rovnoměrně rozložená

 • zajištění kvality formou auditu dle přání zákazníka​

 • 67 % vývoz do Německa, Francie, Rakouska, Itálie, Slovenska a Velké Británie

 • historická zkušenost

 • dořešené a stabilizované majetkové vztahy

 • platební spolehlivost

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Vedení společnosti KOVOLIT Česká spol. s r.o. chce systémovým přístupem dosáhnout v oblasti ochrany životního prostředí takové řídící a organizační úrovně, která dovolí minimalizovat negativní vliv její činnosti na životní prostředí a projeví se kladně ve zlepšení životních podmínek, kde provádí svojí podnikatelskou činnost.

Vedení společnosti KOVOLIT Česká spol. s r.o., považuje ochranu životního prostředí za jednu z priorit řízení společnosti a v souvislosti se zaváděním systému environmentálního řízení dle normy ČSN ISO EN 14001:2016 vyhlašuje tyto hlavní zásady:

 • Dodržovat legislativní požadavky na ochranu životního prostředí, jako základ kontinuálního zlepšování environmentálního profilu společnosti.

 • Provozovat výrobní zařízení s ohledem na účinné využívání materiálů, šetrný vztah k životnímu prostředí a respektování principu udržitelného využívání sekundárních zdrojů.

 • Trvale hledat možnosti, jak snižovat spotřebu energií, vstupních surovin a materiálů. Hledat možnosti materiálového a energetického využívání produkovaných odpadů, hodnotit dopady na životní prostředí.

 • Poskytovat informace k používaným materiálům, v případě potřeby vzdělávat subdodavatele a zákazníky v oblasti bezpečného používání, přepravy, skladování a likvidace.

 • Motivovat a systematicky zvyšovat odborné znalosti a odpovědnost zaměstnanců při ochraně životního prostředí. Informovat zaměstnance o naplňování této politiky.

 • Usilovat o prevenci vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by mohly mít negativní vliv na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.

 

Environmentální politiku vyhlašujeme s přesvědčením, že bude pochopena a přijata všemi našimi zaměstnanci a obchodními partnery. Chceme dosáhnout toho, aby společnost byla považována za firmu pracující nejen pro zisk, ale také v souladu s ochranou životního prostředí. 

 

Společnost je držitelem certifikátu dle ISO 9001 a certifikát dle ISO 14001.

iso-9001-cz-v.jpg
iso-14001-cz-v.jpg