Přeskočit navigaci
 
Kovolit Česká, spol. s r.o. - Výroba a prodej odlitků z hliníku


Informace o firmě Kovolit Česká, spol. s r.o.

Historie závodu

Tradice Kovolit Česká sahá až do roku 1936, kdy se začalo s jeho výstavbou a následným zahájením výroby nápojových armatur a odléváním zvonů. Odlévání zvonů, zvonařským odborníkem p. Manouškem trvalo až do roku 1953, kdy tato výroba přešla na Zbraslav. Výroba nápojových armatur byla ukončena v roce 1990.

Současnost

V současné době se Kovolit Česká specializuje na výrobu hliníkových odlitků litých do písku a kokil. Jeho více jak 50-ti letá zkušenost v této oblasti představuje značné znalosti v oboru, která se projevuje v kvalitě a přesnosti dodávek. Celková roční produkce je asi 900 tun Al odlitků za rok. Hlavními odběrateli jsou strojírenské, textilní a stavební podniky. Velikost hliníkových odlitků od 0.10 kg – 400kg. K provozu slévárny patří výroba modelů, kokil, jader a sušení písku. V případě požadavků zákazníků zajišťujeme tepelné zpracování, kalení, roentgen hliníkových odlitků a zkoušky mechanických vlastností materiálů. Součástí podniku je mechanická dílna, která zabezpečuje opracování odlitků, frézování, soustružení, broušení, vrtání, lakování a výrobu mechanických součástek, ze všech druhů materiálů (Al, Ms, ocel, nerez, umělá hmota apod.). Kovolit Česká zaměstnává asi 130 pracovníků.

Proč právě "Kovolit Česká"

 • zajištění kvality formou auditu dle přání zákazníka
 • historická zkušenost
 • vysoká kvalita
 • přesné plnění dodávek
 • vysoké Know - how
 • dostatečná zakázková náplň rovnoměrně rozložená
 • 60 % vývoz do SRN, Francie, Rakousko, Itálie, Slovensko
 • dořešené a stabilizované majetkové vztahy

Povrchová úprava

Povrchová úprava je zajišťována:

 • tryskání (tryskací médium je korund, balatina, písek, nerezová drť)
 • kuličkování – omílání
 • lakování – komaxit
 • strojní obrábění
 • smirkování
 • leštění
 • speciální dopilování
 • broušení
 • ultrazvukové čistění
 • svařování a zavařování (ochranná atmosféra)

Speciální nabídka

 • Výroba hliníkového zahradního nábytku, okrasných sloupků, dopravních značek a jejich upevnění - patky
 • Svařování hliníku, tryskání, omílání, řezání, broušení, leštění, ultrazvukové čištění (450x300x330), práškové i mokré lakování (pec 1,5x1,2x0,8m).
 • Vyvažování – TWINGO-I statické i dynamické vyvažování v nejvyšší třídě jakosti (do ø1000mm/60kg)
 • Měřící souřadnicové zařízení TRIMOS VECTRA 600 Touch
 • 3D CAD/CAM software Solid Works

Environmentální politika

Vedení společnosti KOVOLIT Česká spol. s r.o. chce systémovým přístupem dosáhnout v oblasti ochrany životního prostředí takové řídící a organizační úrovně, která dovolí minimalizovat negativní vliv její činnosti na životní prostředí a projeví se kladně ve zlepšení životních podmínek, kde provádí svojí podnikatelskou činnost.

Vedení společnosti KOVOLIT Česká spol. s r.o., považuje ochranu životního prostředí za jednu z priorit řízení společnosti a v souvislosti se zaváděním systému environmentálního řízení dle normy ČSN ISO EN 14001:2005 vyhlašuje tyto hlavní zásady:

 • Dodržovat legislativní požadavky na ochranu životního prostředí, jako základ kontinuálního zlepšování environmentálního profilu společnosti.
 • Provozovat výrobní zarízení s ohledem na účinné využívání materiálů, šetrný vztah k životnímu prostředí a respektování principu udržitelného využívání sekundárních zdrojů.
 • Trvale hledat možnosti jak snižovat spotřebu energií, vstupních surovin a materiálů. Hledat možnosti materiálového a energetického využívání produkovaných odpadů, hodnotit dopady na životní prostředí.
 • Poskytovat informace k používaným materiálům, v případě potřeby vzdělávat subdodavatele a zákazníky v oblasti bezpečného používání, přepravy, skladování a likvidace.
 • Motivovat a systematicky zvyšovat odborné znalosti a odpovědnost zaměstnanců při ochraně životního prostředí. Informovat zaměstnance o naplňování této politiky.
 • Usilovat o prevenci vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by mohly mít negativní vliv na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.

Environmentální politiku vyhlašujeme s přesvědčením, že bude pochopena a přijata všemi našimi zaměstnanci a obchodními partnery. Chceme dosáhnout toho, aby společnost byla považována za firmu pracující nejen pro zisk, ale především pro prospěch partnerů.

Certifikát