top of page

Strategie a vize

Slévárnu hliníkových slitin KOVOLIT Česká naplňují životem lidé, kterým vděčíme za své přednosti: důslednost, flexibilitu, jistotu a růst. Tyto hodnoty jsou zároveň slibem našim zákazníkům a partnerům. Jestliže se jich budeme držet, budeme i nadále tím, čím jsme dnes: nezávislou českou slévárnou se schopnými zaměstnanci, díky nimž si udržíme stabilní pozici dodavatele vždy nejvhodnějších a inovativních řešení.

Filozofie

Odlitky od společnosti KOVOLIT Česká představují to nejvhodnější inovativní řešení, které vzniká díky moderním výrobním a konstrukčním technologiím a umu zaměstnanců a kooperujících firem. Tento dynamický proces si vyžaduje ucelené spektrum kompetencí a služeb, které lze podle potřeby kombinovat: pro tvorbu funkčních řešení za přiměřené ceny; pro zajištění všech nutných externích kooperací; a pro zabezpečení stálé, měřitelné kvality.

Lidé

Lidé jsou duší naší firmy. Zaměstnanci KOVOLIT Česká jsou zodpovědní a dokáží se nadchnout pro všechno nové, jsou součástí jedné velké rodiny. Toto je základ pro otevřenost, smysl pro sounáležitost a cit pro zacházení s materiály, technikou a promyšlenými koncepty; ale také pro naši ctižádost, naše profesionální pochopení potřeb zákazníků a individuální řešení. Jsme nadšení slévači, co jsou vždy ve formě, zapálení pro věc. Orientace na firemní hodnoty a zápal pro slévárenství, jakož i správný pohled na podstatu věci, jsou základem uspokojování potřeb našich zákazníků.

Hodnoty

Důslednost

Předpokladem pro důslednost je podle nás permanentní chuť dotahovat věci do konce. Základem je pak schopnost učit se z chyb, schopnost odhalovat pravé příčiny problémů. U výrobních procesů chceme dosahovat vysoké stability určených parametrů a skutečným porozuměním technologie podporovat růst know-how společnosti. Důsledně pracujeme na kontinuálním zlepšování procesů.

KOVOLIT Ceska_picture consistency.png

Flexibilita

Naše flexibilita je výsledkem naší nezávislosti a našich schopností přizpůsobit se měnícím se požadavkům. To nám umožňuje být dostatečně rychlí. Naši zákazníci ostatně očekávají pružné reakce na odvolávky a včasná řešení změnových zadání – jak u kusových, tak u větších zakázek.

KOVOLIT Ceska_picture flexibility.png

Jistota

Pro naše zákazníky znamená jistota následující: Měřitelnou, stabilní kvalitu odlitků a montážních sestav, bezpečnost dodávek, jasný poměr ceny a výkonu, kompetenci v oboru. Jde o to, abychom dosáhli vzájemné důvěry, založené na spolehlivosti.

Růst

V našich očích je růst rozsáhlý proces, který začíná kvalitním zaškolením zaměstnanců a končí získáváním nových zákazníků a schopností vyrábět náročnější odlitky. Jakožto moderní společnost se musíme vyvíjet spolu s trhem a přizpůsobit mu naše interní procesy a techniku, jako i naše služby.

KOVOLIT Ceska_picture safety.png
KOVOLIT Ceska_picture growth.png
bottom of page